Web Hosting

Web Hosting

Web Hosting - Basic Plan

- 1 โดเมน
- 10 ซับโดเมน
- 2 GB พื้นที่รวมเว็บไซค์
- 1 GB พื้นที่อีเมล
- 10 บัญชีอีเมล
- 5 บัญชี FTP

Web Hosting - Standard Plan

- 1 โดเมน
- 10 ซับโดเมน
- 5 GB พื้นที่รวมเว็บไซค์
- 2 GB พื้นที่อีเมล
- 20 บัญชีอีเมล
- 5 บัญชี FTP

Web Hosting - Advanced Plan

- 1 โดเมน
- 10 ซับโดเมน
- 10 GB พื้นที่รวมเว็บไซค์
- 3 GB พื้นที่อีเมล
- 30 บัญชีอีเมล
- 5 บัญชี FTP

Web Hosting - Professional Plan

- 1 โดเมน
- ไม่จำกัด ซับโดเมน
- 20 GB พื้นที่รวมเว็บไซค์
- 4 GB พื้นที่อีเมล
- 40 บัญชีอีเมล
- 5 บัญชี FTP

Powered by WHMCompleteSolution